Boken om Ervallabygden

Publikationen om Ervallabygden är utgiven i dec 2014 i en begränsad upplaga om 200 numrerade exemplar.

Boken som är rikt illustrerad omfattar 216 sidor i formatet liggande A4 innehåller bl a följande rubriker:
Jennifer och Christopher, Ervalla i statistiken, Näringslivet i Ervalla, Naturen i Ervalla, Föreningslivet i Ervalla, Fest i byn, Kyrkan i Ervalla, Väckelsen, I Ervalla förr: Järnvägen, gruvorna, smedjorna, Järle, Om livet i Ervalla förr, Emigrationen, Tomtar och näcken, svanar, stenar, trefaldighetskällor, häxor, torp och husarer, Ervalla egen kommun, Sanatoriet, Ervalla station, Handelsbodar, Skolorna, Ung på 1930-talet. Ervallabygden en bildsvit.

Första upplagan av boken om Ervallabygden är redan slut, men en ny upplaga planeras till hösten för att tillgodose den stora efterfrågan. Tolv böcker har vi reserverat som studiematerial för de två studiecirklar om bygden som vi planerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Att delta i en studiecirkel är enda möjligheten att idag få en bok. Anmälan till studiecirklarna sker via Vuxenskolan. Se vidare information på Vuxenskolans hemsida.