Ervalla Storasamfällighetsförening är en av länets största "vägsamfälligheter". Vi förvaltar ca 24km väg varav 2km är belagd resterande delar är grusvägar. Vägarna är belägna nordväst om Ervalla kyrkby mellan Järle och Klysna.

Vårt uppdrag innefattar både drift och underhållsarbeten, såsom snöröjning,halkbekämpning,dikning,reparationer osv. Dessa arbeten utförs både av föreningen själv och av inhyrda underentreprenörer. Delägarna (fastigheterna) ca 150 till antalet är av varierande storlek,allt från små fritidsbostäder till stora lant & skogsbruk.

Årsstämman hålls varje år i mars månad.

 

Ervalla Storasamfällighetsförenings styrelse:

Ordförande Anders Dahl:  070-3802787

Vice ordförande:  Anders Folkesson

Kassör:  Erik Österman

Sekreterare:  Nils-Eric Gustavsson

Ledamot:  Hans-Åke Sörman