Axbergs församling hör till Hovsta pastorat och består av drygt tio tusen medlemmar. Församlingen har fyra aktiva kyrkor - i Ervalla, Axberg, Hovsta och Närkes Kil - där man firar gudstjänst, viger, döper, håller begravningar men bjuder också in till konserter och föreläsningar.

Bygden består av tätbebyggelse som Lillån och Hovsta, där drygt hälften av församlingens medlemmar bor, men också av landsbygd. Församlingen strävar efter att möta såväl trosvissa som sökare, här ryms glädje och sorg, tro och
tvivel. Med verksamhet för alla åldrar och livets alla skeden vill man vara en mötesplats i bygden, lyhörd för medlemmarnas och bygdens behov.

 

Ervalla kyrka

Ervalla kyrka invigdes 24 februari 1673 i barockstil. Kyrkan liknar Ulrika Eleonora kyrka på Kungsholmen i Stockholm. Arkitekt var Mathias Spieler och initiativet till kyrkobyggnaden togs av grevinnan på Ervalla gård, Sigrid Bielke.

År 1789 slog åskan ner och förorsakade en stor brand som resulterade i att taket och tornbyggnaden förstördes. Efter branden fick kyrkans torn och fasad ett nytt utseende, den nuvarande takresningen hör därför inte riktigt hemma i den ursprungliga barockstilen.