Axbergs församling består av drygt åtta tusen medlemmar. I församlingen finns fyra kyrkor som alla brukas till kyrkliga handlingar, konserter och gudstjänster. Församlingen består dels av förort till Örebro, Lillån och Hovsta, där drygt hälften av församlingens medlemmar bor, och dels av jordbruksbyggd. Axbergs församling strävar efter att möta såväl sökare, tvivlare som trosvissa. Tillsammans kan vi bära varandras tro och tvivel, misströstan, glädje och hopp.

Församlingen vill vara platsen där vi får möta Gud och andra människor utifrån de vi är, i gudstjänster, andakter och i våra vardagsverksamheter. Församlingen vill också uttalat vara en barn- och ungdomsförsamling som sätter stort fokus på unga genom att till exempel använda sig av barnkonsekvensanalys vid alla Kyrkorådsbeslut samt genom en barnreferensgrupp.

 

Ervalla kyrka

Ervalla kyrka invigdes 24 februari 1673 i barockstil. Kyrkan liknar Ulrika Eleonora kyrka på Kungsholmen i Stockholm. Arkitekt var Mathias Spieler och initiativet till kyrkobyggnaden togs av grevinnan på Ervalla gård, Sigrid Bielke. År 1789 slog åskan ner och förorsakade en stor brand som resulterade i att taket och tornbyggnaden förstördes. Efter branden fick kyrkans torn och fasad ett nytt utseende, den nuvarande takresningen hör därför inte riktigt hemma i den ursprungliga barockstilen.