Föreningen bildades 1914 av nio män från Ervallabygden. Några bodde ett stycke från centrum, därför tillägget " med omnejd". År 1917 hade medlemsantalet ökat till trettiotvå, därav några som var bosatta så långt bort som i Avdala och Frövi. De senaste åren har medlemsantalet legat runt 25, och medlemmarna finns nu runt hela södra Bergslagen.

Möten hålls 3:e söndagen varje månad, på vintern inomhus och på sommaren i någon av medlemmarnas bigårdar. En utflykt brukas göras varje år, och föreningen deltar på ett par marknader. När det finns intresse anordnas kurser för nybörjare eller mer vana biodlare.

Medlemmarna har också möjlighet att vara med på de arrangemang som anordnas av Örebro Läns biodlaredistrikt.

Genom medlemskap i SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) har medlemmarna tillfälle att ytterligare förkovra sig, och att köpa den välkända gula etiketten till sina honungsburkar.

Mer om vår förening och om biodling och honung hittar du på vår hemsida www.ervallabiodlare.se