VÄLKOMMEN TILL ERVALLA!


En sida om lilla trevliga Ervalla. Här finner du information om att bo och leva här, skola, föreningar, företag med mera. Samt naturligtvis om det som händer i Ervalla med omnejd.Händer i Bygden

1 - 3 juli: Sommarmeeting vid bygdens ridanläggning. Läs mer på föreningens hemsida.
2 juli: Kl 10:00-16:00 Järle Marknad. Mer info på föreningens hemsida.
3 juli: 15:00 Nordansjömötet samt Baptistförsamlingens 100-års firande. Platsen är Immanuelskapellet.

 

Samordnare är Ervalla Bygdelag


Ervalla bygdelag består av 15 anslutna föreningar som tillsammans verkar för en levande landsbygd. Upptagningsområdet för bygdens skola är tillika bygdelagets verksamhetsområde. Bygdelaget är den naturliga ingången för kommun, länsstyrelse och regionförbund gällande frågor som rör bygdens framtida utveckling.