Samfälligheten förvaltar en väg på c:a 3,5 km. Av medlemmarna är 16 fastboende, 6 fritidshus och 4 markägare som inte bor vid vägen. Flera av de som bor utmed vägen har hästar med totalt c:a 50 hästar vari ingår en ridskola. Följaktligen är en stor del av trafiken på vägen turridningar. Ordförande i föreningen är PA Strömberg.