Föreningen bildades 1925 och har idag ca. 300 medlemmar. Paragraf 1 i våra stadgar lyder:

”Föreningens syfte är att arbeta för bevarande av bygdens ned­ärvda kultur- och naturvärden.”

I de orden ligger grunden för hembygdsföreningens tillkomst och verksamheten genom åren. Att vårda och underhålla hembygdsgården, med dess gamla byggnader och föremålssamlingar, är givna uppgifter för medlemmarna. Att på olika sätt forska i och tillgängliggöra den lokala historien är en annan uppgift. Ett bra exempel på detta är vår torpkommitté som jobbar med att utforska och kartlägga alla torp som funnits i Ervalla.

Att upprätthålla traditioner känns som självklart i en sådan här förening och det bästa exemplet på det är vår midsommarfest, som har arrangerats varje år i obruten följd sedan 1972. Att nu i vår egen tid, i olika sammanhang, värna om vår hembygd, är en uppgift som känns allt viktigare i en föränderlig värld. Vi strävar också efter att, på det lokala planet, vara en aktör inom kulturområdet.

Ervalla Hembygdsförening är, tillsammans med ett sjuttio-tal andra föreningar i länet, ansluten till Örebro Läns Hembygdsförbund, som i sin tur är ett av 26 regionala förbund som bildar Sveriges Hembygdsförbund.

 


 Så här är styrelsen för Ervalla Hembygdsförening sammansatt:


Ordförande        PA Strömberg:      070-6556526
Vice ordförande Håkan Lindstedt:  070-607 33 47
Sekreterare       Claes Lindblom:    070-568 36 84
Kassör               Matz-Ola Cajdert:   019-28 14 62

Ledamöter
Erik Halvarsson: 070-250 60 45
Per-Eric Olsson:
  070-674 76 55
Gerd Höök: 070-23 42 880
Ove Jansson: 073-841 85 50

Suppleanter
Bo Werneström
070-564 87 04 

Revisorer
Lars-Inge Ohlsson: 072-518 37 99
Johan Jansson: 0587-510 47

Rev. Suppleant
Karin Sörman: 076-029 80 57

Valberedning
Karl-Erik Blohm: 019-28 13 39
Anne Blomqvist: 070-456 85 74
Peter Andersson: 070-111 23 11

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Facebook: fb.ervalla.hembygdsförening

 


 
TorpGruppen1

En informations-minnestavla har satts upp vid Flåtens f.d. tegelbruk av Hembygdsföreningens ”torpgrupp”. Här tillverkades mur-taktegel och dräneringsrör i stor mängd. Bl.a. gjordes tegel till Riksbankshuset i Örebro och bankhuset i Nora. Det sägs att det väl synliga tornet i bryggeriområdet i Nora lär vara byggt med tegel från Flåten.