I Sabbatsberg missionshus som drivs av Sabbatsberg Missionsförening (EFS) finns det olika aktiviteter för barn och ungdomar.

  • Seven-eleven från åk 6 och uppåt
  • Söndagsskola för barn upp till ca 11 år

Kontaktperson

Ordförande: Nils-Gunnar Ohlsson 0587-500 65