Järle byalag är en ideell idéburen förening med ca 250 medlemmar. Bildades 1973 och har sitt säte i Järle stationssamhälle med drygt 100 invånare.
Organisatoriskt finns en styrelse och för närvarande ett 10-tal kommittéer och arbetsgrupper. Byalaget är medlemmar i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Örebro län, Bygdegårdarnas riksförbund, Kilsbergsfrämjandet, Örebro föreningsråd, Ervalla bygdelag och Leader Mellansjölandet.

Bygdelagets syften

Järle Byalag ska verka för bygdens gemensamma intressen. Fler åstadkommer mer. Gemenskap i bygden med aktiviteter för stora och små. Få möjlighet att påverka och få ekonomiskt stöd i verksamheten. Verka för en naturligare livssyn med småskalighet, närhet, livskvalitet genom landsbygdsboendet.

Bygdelagets mål

Järle by och landsbygd skall, med tryggt boende i bra social gemenskap, med närhet till arbetstillfällen, med god omsorg, service och närmiljö, vara den attraktiva och levande bygd med hög livskvalité som man vill bo och verka i.

Bygdelagets verksamhet

Bygdelaget sköter, har tillsyn av och tar ansvar för en rad gemensamheter såsom:

•    Järlegården, byns mötesplats för unga som gamla. Uthyres även till privata aktiviteter
•    Järle station med Hantverksmagasin, turisminfo, guidning, bakluckeloppis, café och skötsel av hus och trädgård.
•    Järle marknad – alltid lördagen efter midsommar
•    Båten ”Järlan”
•    Lekplats
•    Isbana – bollplan – boulebana
•    Studie- , kultur- och motionsarrangemang.
•    Sociala aktiviteter för gemenskap och upplevelser
•    Järle Byablad, utkommer 4 nummer per år.

Ständigt aktuella frågor om skola, barnomsorg, vägar, trafik mm bevakas kontinuerligt. Skola saknas i byn men en kommunal förskola finns. Att utveckla demokratin med reellt inflytande och påverkan med ett underifrånperspektiv är en viktig utgångspunkt för samspel och samverkan mellan bygdens innevånare och samhällets offentliga företrädare.

Ordförande är Fredrika Nordling  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida: www.jarlebyalag.se